Tento web analyzuje návštěvnost pomocí souborů cookie.
Používáním stránek s tímto souhlasíte. Rozumím

PREMONSTRÁTSKÉ KLÁŠTERY SE CHYSTAJÍ NA 900 LET OD ZALOŽENÍ ŘÁDU

Proč se premonstráti a premonstrátky chystají slavit?

Vděčnost je brána k víře a zázrakům

Moudří lidé dob minulých jsou zajedno v názoru, že pokud chceme vidět zázraky, velkým předpokladem je vděčnost. Podle mnoha současných myslitelů se tato lidská vlastnost vytrácí z našeho každodenního života. Důvodů je několik. Pod vlivem globalizace najednou nejsme úplně odkázáni na dary přírody. Pokud se neurodí například dostatek jablek, jsme schopni je dovézt z jiné krajiny Evropské unie a koupit v supermarketu. Mít jahody v zimě již pro Marušku z pohádky není problém. Koupit si něco, na co momentálně nemáme, je velmi jednoduché. Stačí skočit do banky a vzít si půjčku. Problém se splácením? Vše se dá upravit, jak napoví reklama z televize. Pokud však stoupá životní standard, některé věci se stávají samozřejmostí a vděčnost ustupuje do pozadí. Jenomže kde chybí vděčnost, tam není komu děkovat, tam chybí Dárce. Co je vlastně zázrak? Začíná již těmi nejmenšími událostmi, kterým já osobně nikdy nedávám nálepku „náhoda“, a které se vyvíjejí jinak, než bychom apriori čekali. A opravdu to začíná drobnostmi.

Odvážný sv. Norbert věděl, co jeho doba potřebuje

Na začátku adventu 2020 začne Jubilejní rok, kdy premonstráti celého světa budou slavit 900 let od založení prvního kláštera v údolí Prémontré ve Francii. Zakladatelem byl sv. Norbert, jehož ostatky jsou dodneška umístěny v Praze na Strahově, kam byly převezeny v 17. století. Norbert je tak jedním ze zemských patronů. Pocházel ze šlechtické rodiny. Narodil se buď v holandském městečku Gennep, kde žila jeho rodina, nebo ve městě Xanten (dnešní Německo). Jestli to byl Němec nebo Holanďan, to se po uplynutí tak dlouhé doby nedá na sto procent určit. V každém případě se dostal na dvůr neslavně známého císaře Jindřicha V., který rád zasahoval do záležitostí duchovních a do úřadů duchovních osobně jmenoval své oblíbence, kteří s úřadem obdrželi ve feudálním systému dobré jmění. Jednalo se o tzv. investituru, propojení státní a církevní moci, která, jak ukazuje historie, nikdy nebyla ku prospěchu. Světská moc, která do duchovenstva jmenovala své lidi, totiž takovýmto způsobem umlčela prorocký hlas tehdejších kněží. To, že byli placeni ze strany světské moci, je umlčelo a k některým otázkám se zkrátka nevyjadřovali. Investitura tak hýbala tehdejší společností a tento velmi obtížný spor zasáhl také život zakladatele premonstrátů. Část duchovenstva zůstávala pohodlná a nechala se císařem ovlivňovat, druhá část se rozhodla stát na straně reformy. Na tu druhou stranu se přidal také Norbert, který nechtěl být v područí císaře. Opouští císařský dvůr Jindřicha V., nechává se vysvětit na kněze a stává se potulným kazatelem. Zajisté by ho jako syna šlechtické rodiny čekala výborná církevní kariéra, jenomže Norbert nechtěl být v kázání otrokem císaře. Byla to jeho odvaha a dobrý charakter, který ho vedl k tomu, aby se postavil na stranu těch, kteří usilovali o reformu. Jako potulný kazatel putoval po území dnešního Německa a Francie a o Vánocích 1121 zakládá první klášter premonstrátů v údolí Prémontré. Přijímá se svými společníky, které potkává na svých cestách, řeholi sv. Augustina, žijícího na přelomu 4. a 5. století. Inspirací je pro něj návštěva augustiniánského kláštera Rolduc v Holandsku, kde se radí, jak má pokračovat na své duchovní cestě. Dodneška tam stojí klášter, který v současné době slouží jako kněžský seminář pro Holandsko.


Znát své kořeny a živé Boží Slovo jako imunita proti ruinám a vymírání

Již 900 let na světě působí premonstrátský řád, prošel si mnoha úskalími, pády a vzestupy podobně jako české premonstrátské kláštery bratří a sester. Kolik je ruin a tvrzí klášterů a hradů z 12. století! Je zázrakem, že naše kláštery přes všechny peripetie dodneška stojí a žije zde původní myšlenka. Letos o adventu 2020 začne Jubilejní rok založení premonstrátů, která potrvá až do Slavnosti Křtu Pána Ježíše Krista 8. ledna 2022. Všechny premonstrátské kláštery se již nyní chystají na tyto oslavy a my vás k tomu také chceme společně pozvat. Tak jak je to v lidském životě, který prožívá kolikrát různé turbulence pod vlivem slabosti a hříšnosti, chceme reflektovat dobu naší existence a hledat nové možnosti, jak být ku prospěchu společnosti tak, aby se neztratila původní myšlenka sv. Norberta. Ten se nechal inspirovat Biblí a toužil vrátit se ke kořenům křesťanství bez zbytečného balastu. Inspiroval se mimo jiné větou Ježíše Krista: „Choďte do celého světa a hlásejte evangelium!“ A tak již za jeho života vznikla asi třicítka klášterů daleko od Prémontré. A tímto principem se řídily i tyto za jeho života založené kláštery.

Pojďte s námi děkovat!

Seznamte se v nastávajícím jubilejním roce s dodneška existujícími a živoucími kláštery v českých zemích a na Slovensku. Jde o nejstarší premonstrátský klášter v Praze na Strahově (1143), Kanonii sester premonstrátek v Doksanech (1143-44), Klášter premonstrátů v Želivě (1149), Klášter premonstrátů v Jasově na Slovensku (1173), Klášter premonstrátů v Teplé v Západních Čechách (1193), Klášter premonstrátů v Nové Říši na Moravě (sestry od 1211 a bratři od 1641) a poznejte také ve světě činné české a slovenské sestry Kongregace sester premonstrátek (1902).

Zveme vás ke společné oslavě života. Ne pouze premonstrátů, ale každého z nás. Život je dar. A bez ohledu na to, jak to máme v našem osobním životě, chceme s úctou přistupovat k vzájemným vztahům a životním příběhům.


trs