Tento web analyzuje návštěvnost pomocí souborů cookie.
Používáním stránek s tímto souhlasíte. Rozumím

O nás - Praha-Strahov

(1/7) Seznamte se s klášterem na Strahově, kde bude celosvětová oslava 900. výročí zahájena a kde jsou uloženy ostatky svatého Norberta, našeho zakladatele.

První premonstráti přišli na Strahov v roce 1143 a řadí se tak mezi nejstarší kláštery na světě, jelikož přišli sem po 22 letech od založení řádu. Přišli sem premonstráti ze Steinfeldu a začali zde rozvíjet život řeholního společenství. Rozvoj řádu přerušili husité v roce 1420, kdy byl klášter vypleněn. Období do konce 16. století znamenalo pro klášter dobu úpadku a živoření. Opat Jan Lohel, který se stal opatem roku 1586 začal s obnovou kláštera jak po stránce duchovní, tak stavební. Za času jeho nástupce Kašpara Questenberga, který pokračoval v jeho díle, došlo k dokončení stavebních úprav, ale i ke stavbě špitálu sv. Alžběty na Pohořelci, klášterního pivovaru, koleje sv. Norberta pro studium řádových bratří na Novém Městě pražském. Mezi jeho největší činy ovšem patří přenesení ostatků zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta z Magdeburku na Strahov, kde jsou uloženy dodnes.


Královská kanonie na Strahově má v současné době 65 členů. V jejím čele stojí opat Daniel Peter Janáček, zvolený v roce 2018, který ve funkci vystřídal Michaela Josefa Pojezdného, který byl opatem od roku 1987. Kromě služby v klášteře a strahovské farnosti, jsou strahovští premonstráti také ve Střešovicích u sv. Norberta, v centru Prahy u sv. Ludmily, dále ve farnostech v okolí Prahy. Jsou i v komunitách, které jsou vzdálenější od Prahy, např. Milevsko, Jihlava, Svatý Kopeček u Olomouce, Holíč na Slovensku.


Více informací o strahovském klášteře můžete najít zde: https://www.strahovskyklaster.cz/