Tento web analyzuje návštěvnost pomocí souborů cookie.
Používáním stránek s tímto souhlasíte. Rozumím

Jak se na jubileum připravují sestry premonstrátky z kongregace

Co chystají naše premonstrátky ze Svatého Kopečka a z Trnavy, to se dozvíte v tomto článku.

Video

Rádi Vám chceme v následujících týdnech představit několik článků o tom, jak se jednotlivé kláštery v Čechách a na Slovensku připravují na velké jubileum. Jako první nám o přípravách něco napsaly sestry premonstrátky z Kongregace sester premonstrátek v Čechách a na Slovensku:


Rok 2021 je pre Premonštrátsky rád jubilejný. Pred 900 rokmi vo vianočnej noci sv. Norbert a ho prví spolubratia zložili v Prémontré svoje rehoľné sľuby a tým dali vznik novému kanonickému rádu.

Ako Kongregácia sestier premonštrátok pripájame sa k tejto radostnej udalosti a spolu s bratmi a sestrami chceme sláviť toto jubileum v jednotlivých opátstvach Českej cirkárie pri slávnostných svätých omšiach v určené dni.

Počas celého jubilejného roka, vždy 25. v mesiaci budeme konať ďakovnú adoráciu pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou a vyprosovať tiež požehnanie pre celý rád a poslanie, ktoré mu Pán zveril.

V duchovných obnovách sa chceme znova zamýšľať nad textom našej sľubovej formuly, ktorou sme sa odovzdali Bohu v našom zasvätení. Na tento účel pripravili bratia a sestry inšpiratívny Zborník. K duchovnému čítaniu by sme chcel v tomto roku zvlášť využiť dostupné životopisy sv. Norberta.

Naše sestry na Svatom Kopečku plánujú raz v mesiaci pozvať komunitu bratov z farnosti k sláveniu Vešpier a spoločnému posedeniu.

Aby sme sa so svojou radosťou mohli podeliť aj s inými nám blízkymi ľuďmi, dali sme vytlačiť kalendár, v ktorom sú vyznačené sviatky premonštrátskych svätých a fotografie kláštorov a kostolov, kde pôsobia naši bratia a sestry. 

Plánujeme zorganizovať prednášky o našej histórii a spiritualite.

Ďakujeme všetkým našim dobrodincom, ktorí nás podporujú v našom zasvätenom živote a pomáhajú zvládať úlohy, ktoré sú pred nás postavené.

Na všetkých chceme pamätať v našich modlitbách, aby im Pán dal zo svojich milostí, ktoré pre nás všetkých pripravil na tento milostivý rok.


generální představená s. Aurélia a spolusestry