Tento web analyzuje návštěvnost pomocí souborů cookie.
Používáním stránek s tímto souhlasíte. Rozumím

Kdo jsme?

Jsme řeholní kanovníci sv. Norberta, v naší oblasti známí jako premonstráti. Ve světě nás však znají také jako norbertíny (Norbertines) nebo jako bílé kanovníky (White Canons).

Ve světě

1300 členů, mezi nimi kněží, sestry, bratři, jáhni a novici. Jsme přítomni ve státech: Francie, Belgie, Nizozemí, Británie (Anglie), Irsko, Dánsko, Německo, Španělsko, Itálie, Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Rumunsko, Švýcarsko, Spojené státy americké, Kanada, Jižní Afrika, Demokratická republika Kongo, Brazílie, Peru, Indie a Austrálie.

Snažíme se žít společný život v priorátech a opatstvích podle reguly (duchovních pravidel) sv. Augustina, a taktéž tuto spiritualitu žijeme v rámci různých pastoračních aktivit mimo naše domy.

Služba

Působíme jako učitelé a profesoři, poradci, vychovatelé. V některých státech spolupracujeme s vládou v boji proti kriminalitě a bídě. Sloužíme také ve farnostech, nabízíme pastorační služby v diecézích a naši kněží vysluhují svátosti ne pouze ve farnostech, ale také v nemocnicích, ošetřovatelských zařízeních a domovech důchodců. Někteří naši členové slouží v armádě a v zahraničních vojenských a lékařských záchranných službách.

Někteří opati, převorové a vedoucí vychovatelé nových členů našeho řádu jsou třeba i ekonomové vzhledem k tomu, že některé kláštery jsou památkou UNESCO.

Vize a poslání

Od svatého Norberta jsme povolání k trojímu poslání:

  • 1. službě a apoštolské činnosti (actio)
  • 2. společnému životu (communio, koinonia)
  • 3. společné modlitbě a liturgii (contemplatio, liturgia)

Když odcházíme od chóru a oltáře, jdeme sloužit lidské rodině v duchu prostoty, pohostinnosti, smíření a pokoje pro dobro církve a světa, se zvláštní pozorností ke Kristu v chudých, trpících a těch, kteří Jej neznají. Modlíme se, aby dílo, které v nás Duch Boží započal, bylo dovedeno ke svému naplnění v den Ježíše Krista.